Vibrodiagnostika

Kiekvienas realus sukamasis mechanizmas darbo metu generuoja virpesius. Išskyrus specializuotus įrengimus, daugumoje atvejų mechaniniai virpesiai (arba kitaip – vibracijos) yra žalingi ir yra tik pasekmė gamybos defektų, eksploatavimo trūkumų ir pan. Jų įtaką mechanizmo techninei būklei sunku pervertinti – virpesinės jėgos papildomai apkrauna visus konstrukcinius mechanizmo elementus, ir ypač tokius jautrius mazgus, kaip guoliai, atraminiai-laikantieji elementai ar jungiamosios movos. Todėl būtina kontroliuoti mechanimų virpesinę būklę.

vibrodiagnostika

Vibrodiagnostika yra pats išsamiausias neardančiosios kontrolės metodas mechanizmų techninės būklės kiekybiniam ir kokybiniam įvertinimui, savo informatyvumu gerokai lenkiantis visus kitus kontrolės būdus. Jos pagalba yra tiriami mechaniniai virpesiai: nustatomas jų priežastinis ryšys su konkrečiu defektu ir įvertinamas jo išsivystymo lygis. Tokiu būdu vibrodiagnostika leidžia laiku reaguoti ir suteikia eilę esminių eksploatavime svarbių privalumų:
• padidėja įrangos resursas (laiku ir tinkamai reaguojant į besivystančius defektus, yra užtikrinamos kokybiškos įrenginio ar atskirų jo mazgų eksploatacinės sąlygos, turinčios tiesioginės įtakos resursui)
• sumažėja gamybos stabdymų (ypač neplanuotų) kiekis (aptikus defektą galima prognozuoti jo vystymosi spartą ir poveikio mastą – tai leidžia iš anksto pasirūpinti tinkamomis reagavimo priemonėmis)
• sumažėja atsarginių dalių ir medžiagų poreikis (atpažinus konkretų defektą, pasirūpinama tik jo šalinimui reikalingomis dalimis)
• sumažėja sąnaudos aptarnavimui, remontui ir pan. (vibrodiagnostika yra atliekama ant veikiančių mechanizmų – nebelieka poreikio stabdyti gamybinės linijos ir ardyti įrengimus, kad įvertinti jų techninę būklę; žinant konkretų defektą yra iš anksto numatomos remonto darbų apimtys bei terminai)

Įrangos virpesinės priežiūros tinkamo įgyvendinimo ekonominė nauda (pasaulinėje praktikoje vyraujančios vertės):
• sutaupoma 20÷25 % tiesioginių išlaidų įrangos aptarnavimo darbams,
• iki 20 % padidėja produkcijos apimtys ,
• iki 15 % sumažėja energijos sąnaudos.

Vibrodiagnostikos pagalba nustatomi konkretūs defektai:
• masės disbalansas (masės pasiskirstymo apie mazgo sukimosi ašį netolygumas)
• centravimo problemos (netikslus agregatų velenų sujungimas)
• mechaninis laisvumas (nepakankamas konstrukcinių elementų sujungimo tvirtumas, pvz. nepakankama guolių įvaržą)
• diržinių pavarų defektai
• krumplinių mazgų defektai
• riedėjimo ir slydimo guolių defektai
• elektromagnetinės prigimties defektai
• darbinės terpės aero- ir hidro-dinaminės problemos (pvz., kavitacija)
• konstrukcijų įtrūkimai
• besisukančių elementų kontaktas
• rezonansiniai konstrukcijų reiškiniai