Balansavimas

Masės disbalansas – arba masės pasiskirstymo apie sukimosi ašį netolygumas – yra vienas pagrindinių sukamųjų įrengimų defektų. Kartu su bendraašiškumo problemomis sudaro 80 % visų sukamųjų mechanizmų defektų ir sudaro esminę dalį bendro efektinio vibracijų lygmens (pastarasis dydis yra normuojamas įvairuose norminiuose dokumentuose). Disbalansas pasireiškia žalingais virpesiais, papildomai apkraunančiais įrengimo konstrukcijas ir mazgus. Siekiant sumažinti jų poveikį, yra atliekami sukamųjų elementų balansavimo darbai – arba masės pasiskirstymo apie sukimosi ašį simetriškumo didinimas.

Sukamųjų elementų disbalansas yra skirstomas į tris tipus – statinį, momentinį ir dinaminį.

Statinis disbalansas atsiranda, kai pagrindinė sukamojo mazgo inercijos ašis yra lygiagreti sukimosi ašiai, tačiau jos nekerta. Šio tipo disbalansas beveik visuomet pasireiškia siauruose elementuose, pvz., ventiliatoriai. Tokių mechanizmų balansavimą galima atlikti ir atrėmus rotorių ant horizontalių plokštumų (ar savuosiuose guoliuose) ir leidžiant jam laisvai pasisukti. Pagal nusistovėjusią padėtį galima įvertinti disbalanso vietą. Tačiau tokių metodų tikslumas yra žemas ir nerekomenduojamas įrangai, kurios darbiniai sūkiai viršija 300 min-1.

Momentinio disbalanso atveju sukamojo elemento inercijos ašis kerta sukimosi ašį (tarpusavyje jos nėra lygiagrečios) svorio centro taške. Tokio tipo disbalansas atsiranda, kai, pvz., du disbalanso šaltiniai yra priešinguose simetrinio rotoriaus galuose ir kampas tarp jų sudaro 1800. Šiuo atveju nesisukantis rotorius nerodys jokių disbalanso požymių. Tačiau viskas pasikeičia jį įsukus – rotoriaus galuose atsiranda išcentrinės jėgos, kurių fazės yra priešingos, ir kurios rotorių stengiasi apversti per centrinį tašką. Šio tipo disbalansas negali būti šalinamas pridedant ar pašalinant tinkamos masės elementus vienoje korekcijos plokštumoje – reikalingos mažiausiai dvi.

Dinaminis disbalansas pasireiškia, kuomet centrinė inercijos ašis nėra nei lygiagreti sukimosi ašiai, nei ją kerta svorio taške. Tai yra statinio ir dinaminio disbalansų kombinacija. Šis atvejis pasitaiko absoliučioje daugumoje realių sukamųjų mechanizmų.